L'esbarzer o albarzer (Rubus ulmifolius) és una espècie de planta del subgènere Rubus (també anomenat Eubatus) dins del gènere Rubus i la família de les rosàcies. El seu fruit és la mora. En moltes comarques s'anomena romeguera.
Font: Vikipèdia

Plantae (Kingdom) -> Rosales (Order) -> Rosaceae (Family)

Observation portals:
  • espècie iNaturalist (observacions locals)<div><a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/taxa/78895">espècie iNaturalist</a> <a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/observations?nelat=41.4595&nelng=1.8796&place_id=any&swlat=41.4108&swlng=1.823&taxon_id=78895">(observacions locals)</a></div>
Wiki links: