Paisatges de Gelida

El municipi de Gelida es conforma a partir de dos paisatges clarament diferenciats. Al sud, les muntanyes de l’Ordal i al nord, la plana sedimentària de les valls de l’Anoia.

El municipi de Gelida entre les unitats de paisatge de les Valls de l’Anoia i les Muntanyes de l’Ordal

Les Valls de l’Anoia

Les Valls de l’Anoia neixen als Costers de la Segarra i van sumant torrents i rieres fins als Costers de l’Anoia, on el riu acaba aportant les seves aigües al Llobregat. Els torrents dibuixen el relleu de vessants i fondalades que condueixen les aigües de la plana cap al riu, i on s’hi troben predominantment arbres de ribera, pi blanc, roure, alzina i matollar.

A la plana, de caràcter ondulat i caracteritzada per la presència d’argiles, hi predomina la vinya, que és el seu tret identitari, acompanyada d’altres cultius típicament mediterranis, com l’ametller, l’olivera i el cereal. Als marges, hi trobem matollars i bosquines que conformen un mosaic agrícola-forestal típic de la zona.

Sobresurten els fons escènics de Montserrat (al nord) i Ordal (al sud)Les Muntanyes de l’Ordal

La serralada de l’Ordal, en la seva vessant nord, està formada per muntanyes d’alçades de fins a 650m, que desaigüen a través de torrents al mateix riu Anoia. El cultiu històric de vinya i fruiters ha anat evolucionant cap a un bosc continu de pi blanc, roure i alzina trencat per màquies, brolles i garrigues i algunes clapes de cultiu que encara es conserven. Les feixes són actualment visibles al bosc existent.

Acaben de definir aquest paisatge, els cingles de rocalla vermella, el cim del Montcau, i el castell de Gelida,situat en un punt preferent de la carena.Més infomació: Catàleg de paisatge del Penedès