El bruc d'hivern (Erica multiflora) és un arbust pertanyent al gènere Erica i de la família de les ericàcies. També rep el nom de bruguera, ciprelló, peterrell, petorro, cepell/cipell, ciprell, xipell, xiprell. L'epítet específic multiflora, en llatí, significa 'de moltes flors'.
Font: Vikipèdia

Plantae (Kingdom) -> Ericales (Order) -> Ericaceae (Family)

Observation portals: Wiki links: