Vies Blaves, transformar un espai natural en un espai turístic i de lleure.

La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha engegat un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener que, sota la denominació “Vies Blaves”, establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall.

Segons la Diputació, l’objectiu del projecte és posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un motor d’atracció turística a l’interior del país. L’envergadura del projecte el converteix en únic al sud d’Europa.


Vist parcial del seu pas per Gelida


Pla director de les Vies Blaves


La aprovació definitiva var ser el 24 de juliol de 2020 i publicat el DOGC

L'objecte del pla:

 ... té per objecte crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti desplegar les potencialitats del territori de la llera dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que recorri l’àmbit territorial que percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, culturals, i paisatgístics del territori.

Entre els objectius específics “naturalistes” que esmenta el pla:

  • aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics dels entorns fluvials a través d’un itinerari recorregut especialitzat i georeferenciat;
  • preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant, potenciant la seva biodiversitat i les funcions ecològiques;
  • tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir la seva funció ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial;
  • - minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl;

Documentació

  • Plànols del gestió,  pas per Gelida: 
  • Plànol d'ordenació, pas per Gelida:

Enllaços a la documentació de la Generalitat:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Barcelona/pdu_vbb
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=275631&fromPage=loadAvancada