L'escurçó ibèric (Vipera latastei) és una espècie de serp de la família dels vipèrids que viu a gran part de la Península Ibèrica i Nord d'Àfrica. És una serp verinosa, tot i que els casos mortals són excepcionals.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Reptilia (Class) -> Squamata (Order) -> Viperidae (Family)

Observation portals: Wiki links: