El tallarol de casquet, al País Valencià retoret, capellana, carbonera, figuerol, o a les Balears busqueret de capell, busqueret capnegre o nyecra (també busqueret forester antigament a les Balears) (Sylvia atricapilla) és una espècie d'ocell de l'ordre dels passeriformes i més freqüents als jardins catalans.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Sylviidae (Family)

Observation portals: Wiki links:

Imatges i vídeos