El bitxac rogenc o vitrac a les Balears (Saxicola rubetra) és un ocell menut passeriforme que abans es classificava dins la família dels túrdids (Turdidae), però ara és considerat dins la família Muscicapidae. És un ocell migrador insectívor que cria en pastures o herbassars no conreats d'Europa i Àsia. Fa el niu en l'herba. Tots hivernen a l'Àfrica.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Muscicapidae (Family)

Observation portals: Wiki links: