Rogeta (Rubia peregrina) és una planta silvestre de la família de les rubiàcies (Rubiaceae).
Font: Vikipèdia

Plantae (Kingdom) -> Gentianales (Order) -> Rubiaceae (Family)

Observation portals: Wiki links: