El garric (Quercus coccifera) és una planta semblant a l'alzina però de port arbustiu. El seu fruit és una gla. Històricament, el garric s'ha utilitzat com aliment per al kermes, per extraure un tint de color roig anomenat carmesí.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Plantae (Kingdom) -> Fagales (Order) -> Fagaceae (Family)

Observation portals: Wiki links: