El roquerol, roquer, roquisser o cabot de roca (Ptyonoprogne rupestris) és un hirundínid prou gros i compacte (15 cm.), amb un cos més arrodonit que el d'altres espècies pròximes, un coll ample i ales amples i punxegudes. Té un vol poderós i àgil, plana amb les ales totalment planes i esteses, podent girar-se, virar i avançar a gran velocitat fent una petita sèrie d'aletejos ràpids. Normalment es veu volar a grans altures, o patrullant al costat de grans cingleres. El plomatge del coll és tènuement llistat i força fosc. Les plomes de la cua (rectrius) tenen un lleuger puntejament blanc i no són tan clarament enforquillades com en la resta d'orenetes. El plomatge en general és marronós, tot i que la zona inferior és molt més clara.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Hirundinidae (Family)

Observation portals: Wiki links: