La blanqueta de la col (Pieris rapae) és un lepidòpter (papallona diürna) que s'alimenta de brassicàcies, entre aquestes de la col, per això rep, com també la blanca de la col (Pieris brassicae), el nom de papallona de la col.
Font: Vikipèdia

Animalia (Kingdom) -> Arthropoda (Phylum) -> Insecta (Class) -> Lepidoptera (Order) -> Pieridae (Family)

Observation portals: Wiki links: