El pardal xarrec, pardal barraquer o teuladí morisc (Passer montanus) és una espècie d'ocell de l'ordre dels passeriformes i molt comú a la Catalunya continental. Amida 14 cm de llargària total. És de colors més vius que el pardal comú, amb el pili bru xocolata, una taca negra a la galta i una altra del mateix color a la gorja. A l'estiu, el bec és blavenc mentre que a l'hivern és gairebé negre. No presenta dimorfisme sexual.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Passeridae (Family)

Observation portals: Wiki links:

Imatges i vídeos