El xot, xut (també designa l'òliba i altres ocells nocturns), mussol, xonca (Otus scops) o miloca (Otus vulgaris), és el més petit dels estrigiformes i també l'únic autènticament migrador dels Països Catalans. La denominació "xot" es fa extensiva a la resta d'espècies del gènere Otus.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Strigiformes (Order) -> Strigidae (Family)

Observation portals: Wiki links: