La grua europea (Grus grus) és un ocell de la família dels grúids. Solament migradora a Catalunya i, semblantment al que passa a la resta d'Ibèria, no hi nidifica. Mesura entre 114 i 127 cm, assoleix els 4-7 kg de pes i la seua envergadura alar és compresa entre els 200 i els 230 cm. És camallarga i esvelta. D'hàbits terrestres, camina pausadament i manté una actitud esquerpa. La veu és com un craqueig semblant a una trompetada, molt sonor per la particular estructura de la siringe que està enforinyada en l'estèrnum, la qual cosa li dona ressonància. Volant emet uns trinats suaus i audibles a curta distància.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Gruiformes (Order) -> Gruidae (Family)

Observation portals: Wiki links: