La lleterola (Euphorbia helioscopia) és una espècie de planta perenne de la família Euphorbiaceae. També és coneguda com a lletera, lletresa, lleteroleta o lleterola d'hort.
Font: Vikipèdia

Plantae (Kingdom) -> Malpighiales (Order) -> Euphorbiaceae (Family)

Observation portals: Wiki links: