El cruixidell, sól·lera (a Mallorca) o súl·lera (a Menorca) (Emberiza calandra) és un emberízid comú i fàcil de veure a causa del seu costum de cantar sobre una talaia ben visible i des de la qual emet un xerric estrident. De mida apreciable (18 cm) té un color terrós vionat de color fosc i un bec gruixut i de port robust. És un ocell cosmopolita que prolifera a l'Europa Central i meridional, a l'Àfrica del Nord i Àsia. Ocupa tota l'àrea dels Països Catalans, tret de les zones més elevades del Pirineu. Té una acusada preferència pels camps de cereals, però també ocupa d'altres àrees obertes com ara prats, garrigues, etc. Menja llavors d'herbes, fulles, gra i insectes. És un ocell principalment sedentari que registra un augment de la població hivernal per l'arribada de migrants procedents de l'Europa Central. El mascle fa un crit metàl·lic bastant poc melodiós. Nidifica en tot el territori, incloses les zones humides. El niu és construït per la femella a poca alçada entre la vegetació, sovint a les vores dels camins o de les carreteres. L'època de cria s'inicia al final d'abril i acaba a la darreria de juny. El volum de la niuada varia entre 4 i 6 ous, que la femella cova durant 12-13 dies i s'encarrega del peixament dels novells, que volen als 9-11 dies. A voltes fan dues niuades.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Emberizidae (Family)

Observation portals: Wiki links:

Imatges i vídeos