L'estepa borrera (Cistus salviifolius) és una planta amb flor de la família de les cistàcies. Es tracta d'un petit arbust de 20-90 cm, molt ramificat amb fulles peciolades, arrodonides i no viscoses de color verd fosc. La floració té lloc entre els mesos de març i juliol. Les flors tenen pètals de color blanc d'una mida d'entre 1,5-2 cm i s'agrupen en cimes terminals d'1-3 flors. Les llavors es troben dins una càpsula globosa de cinc valves.
Font: Vikipèdia

Plantae (Kingdom) -> Malvales (Order) -> Cistaceae (Family)

Observation portals: Wiki links: