El titella (Anthus pratensis) és un petit ocell passeriforme que cria a la major part de la meitat nord d'Europa i Àsia. És un ocell migrador i hiberna al sud d'Europa, nord d'Àfrica i sud d'Àsia. També és conegut com a titerella, titeta, titet o titit al País Valencià. Altres noms són titina/titeta sorda, titeta traïdora i sordall a les Balears, i encara cotoliu cotolí, cotorlí o cotoliua a Catalunya.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Motacillidae (Family)

Observation portals: Wiki links:

Imatges i vídeos