El blauet comú (o simplement blauet o blavet al País Valencià), blavenca, arner, dormissó, martinet, terrola a les Balears (reiet en solsoní) (Alcedo atthis) és un moixó no passeriforme que és el més acolorit d'entre els ocells aquàtics, presenta una dieta principalment ictiòfaga, nidifica en forats excavats en talussos terrosos vora l'aigua i és força sensible a l'estat dels corrents fluvials i masses d'aigua. És un moixó de l'ordre dels coraciformes i de la família dels alcedínids. La subespècie dita martí pescaire, martí pescador, martinet al País Valencià, reiet (Urgell, País Valencià) o botiguer (Alcedo Atthis Ispida) és molt coneguda.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Coraciiformes (Order) -> Alcedinidae (Family)

Observation portals: Wiki links: