Avís legal

Aquest lloc web és propietat de la associació sense ànim de lucre ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA, fundada el 30 de gener de 2020, amb domicili a Gelida, i adreça electrònica naturalistes.gelida@gmail.com, amb NIF número G16890519 i inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 69357. La ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA té per fins generals l’estudi, la preservació i la defensa del medi ambient i del territori de qualsevol agressió ambiental, al municipi de Gelida i als territoris que l’envolten, entenent com a tals les comarques del Penedès, l’Anoia i el Baix Llobregat. En aquest sentit, els seus objectius són: Conèixer el patrimoni natural del nostre entorn; Treballar per a la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural; Conscienciar a la societat de la importància de la millora de la qualitat dels ecosistemes; Apropar la ciutadania a través de l’educació ambiental a l’entorn natural; Estimular i potenciar el voluntariat ambiental; Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, potenciant el treball en xarxa i fomentant que més agents s’impliquin en la finalitat de l’associació; i altres objectius en línia amb la defensa i millora del medi ambient.

La utilització d’aquest lloc web resta subjecta a les següents condicions. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté material preparat per la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA amb finalitat únicament informativa. La persona usuària ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Igualment, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense previ avís.

1.2 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a la persona usuària a d’altres llocs i pàgines web gestionades por tercers, sobre les que la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no exerceix cap tipus de control. La ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no respon ni del contingut ni de l’estat de dits llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc tampoc implica que la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. La ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin integrar el contingut d’aquest lloc web o d’altres als què es pugui accedir a través de la mateixa. La ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

2.2 La ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no respon pels danys i perjudicis que dits elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA de les persones usuàries d’aquest lloc web mitjançant formularis de suport o d’inscripció en esdeveniments o activitats, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat de facilitar de participar en esdeveniments o activitats i fer-li arribar informació. Les persones i entitats que s'adhereixen a través de formularis de suport accepten expressament que es publiquin a la web les dades indicades en el mateix. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altre fi.

3.2 Les dades seran conservades per la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA d’acord amb els estàndards de seguretat en l’emmagatzematge i tractament establerts per la normativa reguladora d’aplicació en matèria de protecció de dades personals, durant el temps necessari, d’acord amb les exigències legals en la matèria. Posteriorment les dades seran suprimides i destruïdes, tant en suport paper com informàtic, excepte que haguessin de ser conservades per major temps a la vista d’una obligació legal no prevista.

3.3 la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA no utilitza cookies per a obtenir informació relativa als usuaris del lloc web.

3.4 D’acord amb la normativa vigent les persones titulars de les dades disposen de tutela sobre les seves dades personals, podent exercir en qualsevol moment els drets d’informació i accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, revocació i d’interposició de reclamació davant de l’autoritat de control competent. Per tal d’exercir aquests drets els interessats hauran de dirigir un correu electrònic a l’adreça naturalistes.gelida@gmail.com indicant amb claredat a l’assumpte “Drets de Protecció de Dades”. Al contingut del correu s’indicarà el dret que es pretén exercir i s’adjuntarà còpia del document identificatiu corresponent (DNI o passaport). En el termini màxim d’un mes, la responsable del tractament, la ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GELIDA, remetrà resposta a la petició. En cas que no es respongui la petició d’exercici d’aquests drets, la persona interessada podrà interposar una reclamació davant l’autoritat competent: davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o, a Catalunya, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.