Family: Tytonidae (1 species)

Animalia Chordata Aves Strigiformes Tytonidae