Col·laboració entre Naturalistes i l'Ajuntament de Gelida

Darrera actualització: novembre 2022

Una bona col·laboració entre Naturalistes de Gelida i les administracions públiques són importants per aconseguir els objectius de l'entitat, especialment amb l'Ajuntament de Gelida. En aquesta apartat expliquem les diferents sol·licituds de col·laboració i acords amb l'Ajuntament de Gelida i altres administracions. També hi trobareu les propostes de col·laboració fetes per l'Ajuntament a la nostra associació.

Els colors indiquen l'estat de les diferents col·laboracions:

  • En tràmit o en procès de realització
  • Denegada/Sense resposta, en el termini legal
  • Acceptada/finalitzada


Sol·licituds de Naturalistes a l'Ajuntament de Gelida

Denegació per posar una parada informativa durant la Funifira

Des de Naturalistes de Gelida es va demanar posar una parada informativa durant la Funifira, dedicada aquest any a la mobilitat sostenible. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Gelida no la permet:

"Vista la sol·licitud formulada per Naturalistes de Gelida, per posar una parada informativa a la plaça de davant el
Pavelló Municipal, els dies 12 i 13 de novembre de 2022. L’horari seria de 12 a 16 hores i de 19 a 21 hores el dia 12 de novembre i de 12 a 16 hores el dia 13 de novembre. La Junta de Govern Local aprova el següent acord:
1r. Denegar la petició de posar una parada informativa a la plaça de davant el Pavelló Municipal els dies 12 i 13 de novembre de 2022 ja que aquests dies es celebra la Funifira al mateix espai.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat i a la policia local, per al seu coneixement i als efectes escaients.”

Sol·licitud dels procediments per accedir a subvencions

Fins ara s'han entrat fins a 3 instàncies a l'ajuntament demanat aquesta informació, sense resposta a cap d'elles.

El text de la primera instància amb data 10 de novembre de 2021:

  • Exposo: Com a entitat de nova creació, vam reunir-nos amb alcaldia recentment. Durant la reunió, se'ns va exposar la possibilitat de rebre subvencions vinculades a projectes. Hi ha diversos projectes que volem posar en marxa que requereixen de finançament, per la qual cosa voldrem sol·licitar una ajuda econòmica. Desconeixem, tanmateix, el procediment per tal de fer-ho. Sol· licito : Conèixer els procediments (i normativa, si ha estat desenvolupada) per tal de poder accedir a subvencions per l'activitat de l'entitat, Naturalistes de Gelida, vinculada principalment a l'àmbit de medi ambient

La segona instància és igual a la anterior, i afegeix:

  • Exposo: [...] Aquesta sol·licitud ja va ser plantejada i presentada en la reunió amb alcaldia i a la instància
    genèrica presentada el 10/11/2021 a les 09:25:28, amb l'ID E2021007767. Sol·licito: [...] Demanem també ser informats d'altres ajudes i subvencions a les que podríem optar.

La tercera instància diu:

  • Exposo: No s'ha rebut resposta de la instància presentada el 10/11/2021 (ID registre E2021007767) ni la presentada el 01/02/2022 (ID Registre E2022001033), malgrat haver-se esgotat ja el període màxim de 10 dies. Sol·licito: Que es respongui les instàncies E2021007767 i E2022001033, a través de les quals sol·licitàvem conèixer els procediments (i normativa, si ha estat desenvolupada) per tal de poder accedir a subvencions per l'activitat de l'entitat, Naturalistes de Gelida, vinculada principalment a l'àmbit de medi ambient. Demanem també ser informats d'altres ajudes i subvencions a les que podríem optar.


Sol·licitud de subvenció per activitat invertebrats terrestres i taller d’hotel d’insectes.

Sol·licitud de subvenció per organitzar una activitat familiar de divulgació científica: invertebrats terrestres i taller d’hotel d’insectes

Exposo: L'Associació Naturalistes de Gelida és una entitat del poble que persegueix a través de la seva activitat donar a conèixer i preservar el medi natural del municipi i el seu entorn. Amb aquesta finalitat organitza activitats periòdicament, com la que actualment estem preparant sobre invertebrats terrestres i un taller d'hotels d'insectes, que es situarien en espais públics del poble i del seu entorn. Sol·licito: Una subvenció de 330 euros per dur a terme l'activitat. Documentació annexada: Activitat invertebrats.pdf

Informació en relació a la realització d'un pel·lícula al riu.

  • Exposo: dimarts dia 15 de febrer, un membre de Naturalistes de Gelida, va anar al riu a passejar i es va trobar al pàrquing de la Font del Claro, fins a 20 cotxes i furgonetes, juntament amb un grup d'unes 30-­40 persones. Quan se'ls va preguntar, van comentar que venien a treballar i insistint, van explicar que venien a fer una pel·lícula i que ja tenien el permís de l'ajuntament de Gelida. Sol·licito: En aquest sentit, ens agradaria saber, en primer lloc, quin ús específic es farà del curs fluvial, tenint en compte que és un connector ecològic, quina temporització tindrà el rodatge, quin volum de persones es té pensat que hi siguin i que implicarà per als ciutadans de Gelida. En segon lloc, voldríem ser informats com a associació i entitat que defensa el patrimoni natural del terme municipal, quan hi hagi una potencial agressió al medi, sigui des de l'urbanisme o com en aquest cas, des de la simple pressió antròpica que es realitzarà en un dels hàbitats més rics del terme i a més en l'època més delicada, la primavera.

Col·locació cintes adhesives a les marquesines d'autobús

Exposo: Des de Naturalistes de Gelida, fa uns dies estem fent un seguiment de diverses marquesines d'autobús dins el terme municipal de Gelida, concretament les de la rotonda de la carretera Corbera/Castellví de Rosanes, les dues de la rotonda de La Valenciana i El Puig i les de l'entrada a Martivell pel polígon 1, polígon 2, polígon 3 i polígon 4. Així com també de les pistes de pàdel, del costat del camp de futbol. Adjuntem imatges de les diverses marquesines i de les pistes de pàdel. En aquestes instal·lacions, hem pogut observar el cadàver de diversos ocells, causats per impacte directe contra el vidre transparent d'aquestes estructures. Sol·licito: Que es col·loquin unes cintes adhesives, que resulten molt efectives, així com econòmiques per evitar impactes d'ocells contra vidres transparents, en totes les instal·lacions mencionades, així com en la resta d'instal·lacions
susceptibles de patir aquest tipus d'impactes d'ocells. Adjuntem un link de possible compra tot i que hi ha moltes opcions diverses. 

Resposta de l'Ajuntament: 7 d'abril de 2022. En resposta al seu escrit, i tenint també sensibilitat en aquest tema, els hi comuniquem que estem en període d’observació des de que vostès van enviar aquest suggeriment, i estarem a l’aguait per si tenim que prendre alguna mesura o acció.

Segona instància entrada el 14 de novembre de 2022:

Exposo: Des de Naturalistes de Gelida, com ja els vam comentar en la instància presentada per la mateixa entitat el 16/03/22 (ID Registre E2022002167), continuem fent un seguiment de les diverses marquesines i vidres d'edificis públics del municipi, on habitualment, continuem trobant ocells morts, que han col·lidit contra aquests, els adjuntem un parell de imatges.

Sol·licito: Així sol·licitem per segon cop, desitjant que tinguin un mínim de sensibilitat en aquest aspecte, que es col·loquin unes cintes adhesives, que resulten molt efectives, així com econòmiques per evitar impactes d'ocells contra vidres transparents, en totes les instal·lacions susceptibles de patir-los.


Sol·licituds de l'Ajuntament de Gelida a Naturalistes


Participació en l'elaboració d'un decàleg de bones pràctiques

Sol·licitud de l'Ajuntament de col·laboració amb Naturalistes de Gelida per elaborar un decàleg de bones pràctiques per donar a conèixer a tothom que vulgui gaudir de l’entorn